Про програму «Горизонт 2020»

1.1. Що таке горизонт 2020

30 листопада 2011 року Європейська комісія офіційно оголосила про створення нової програми «Горизонт-2020» (Horizon 2020/H2020), призначеної об’єднати фінансування досліджень та інновацій в ЄС.
Ця програма буде впроваджена в період з 2014 по 2020 рр.
Програма «Горизонт-2020» дозволить полегшити виконання науково-дослідних та інноваційних робіт і підвищити їх ефективність, а також стимулюватиме зростання та більшу зайнятість, зважаючи на важливі завдання, які стоять перед нашим суспільством.
Назва нової програми ЄС з фінансування досліджень та інновацій - «Горизонт-2020» - відображує прагнення забезпечити розвиток нових ідей, економічне зростання й робочі місця на майбутнє.

Програма «Горизонт-2020» є ключовим інструментом упровадження флагманської ініціативи створення Інноваційного союзу, для виконання зобов’язань, узятих цією ініціативою відповідно до висновків Європейської ради від 4 лютого 2011 року та Постанови Європарламенту щодо Інноваційного союзу від 12 травня 2011 року.
Програма «Горизонт-2020» об’єднує всі існуючі програми ЄС з фінансування досліджень та інновацій, включаючи Рамкову програму з досліджень, Рамкову програму з конкурентоспроможності та інновацій і діяльність Європейського інституту інновацій і технологій («ЕІТ»).

Програма «Горизонт-2020» має ряд нових рис, які дозволяють їй відповідати цілям сприяння економічному розвитку та вирішувати соціальні завдання:

• значне спрощення фінансування внаслідок спрощення структури програми, розроблення єдиного набору правил, скорочення бюрократичної тяганини завдяки простій схемі відшкодування витрат, запровадження єдиного підходу для учасників, скорочення роботи з паперами під час підготування пропозицій, рідшого проведення перевірок та аудитів із загальною метою зменшити середній час на видання гранта;

• інтеграція досліджень та інновацій завдяки забезпеченню безперешкодного та узгодженого фінансування від ідеї до виходу на ринок;

• збільшення підтримки інновацій та діяльності, наближеної до ринку, що веде до прямого економічного стимулювання;

• зосередження на розвитку бізнес-можливостей, враховуючі суспільні завдання;

• надання більших можливостей новим учасникам і молодим перспективним науковцям для просування своїх ідей та одержання фінансування.


1.2. Структура та бюджет програми «Горизонт-2020»

Програма «Горизонт-2020» зосередить основне фінансування на трьох пріоритетних напрямках: передова наука, лідерство у промисловості, суспільні виклики.

1) Передова наука

Цей напрямок підвищить рівень досконалості європейської наукової бази та підтримає стабільний потік досліджень світового рівня для забезпечення довготривалої конкурентоспроможності Європи.
Цей напрямок полягає у підтримці найкращих ідей, розвитку талантів в Європі, наданні науковцям доступу до пріоритетної дослідної інфраструктури і зробить Європу привабливим місцем для найкращих учених у світі.

Це дозволить:

• підтримувати найбільш талановитих і креативних осіб та їхні групи, які займаються передовими дослідженнями на передньому рубежі науки, базуючись на успіху діяльності Європейської ради з наукових досліджень;

• фінансувати співпрацю в дослідженнях для відкриття нових та перспективних галузей наукових досліджень і інновацій через підтримку Майбутніх та новітніх технологій (FET, МНТ);

• забезпечувати дослідників відмінними можливостями для навчання та кар’єрного зростання за допомогою фонду Марії Склодовської-Кюрі;

• забезпечувати підтримку європейської дослідної інфраструктури світового класу (включаючи електронну інфраструктуру), до якої матимуть доступ усі науковці в Європі та за її межами.

 

Загальнефінансування на 2014-2020 рр.

млн.        євро(€)

Європейська рада з досліджень (ERC)

Передові дослідження кращих окремих груп

13 095

технології близького та далекого майбутнього

Спільні дослідження, щоб відкрити нові інноваційні галузі

2 696

Діяльність за програмою фонду марії Склодовської-Кюрі (MSCA) Можливості для підготовки та кар’єрного росту

6 162

Дослідницька інфраструктура (включаючи програмну інфраструктуру) Забезпечення доступу до центрів світового рівня

2 488

 

Цей напрямок спрямований на те, щоб зробити Європу більш привабливим місцем для інвестицій у наукові дослідження та інновації (включаючи екологічні інновації) шляхом заохочення діяльності на замовлення бізнесу.

2) Індустріальне лідерство

Цей напрямок забезпечить основні інвестиції в ключові промислові технології, надасть європейським компаніям максимальні можливості подальшого розвитку, забезпечуючи їх достатнім рівнем фінансування, та допоможе інноваційним малим та середнім підприємствам вирости до провідних світових компаній.

 

Напрямок має на меті:

(a) стимулювання європейського лідерства у промисловості за допомогою наукових досліджень, технологічних розробок, демонстрацій та інновацій у таких передових галузях:

(i) інформаційно-комунікаційні технології;

(II) нанотехнології;

(iii) новітні матеріали;

(iv) біотехнології;

(v) передові виробничі технології;

(vi) космічні технології;

(b) покращення доступу до ризикового фінансування для інвестицій в дослідження та інновації;

(c) підвищення рівня та кількості інновацій у малих та середніх підприємствах.

Загальнефінансування на 2014-2020 рр.

млн.

євро(€)

Лідерство у забезпеченні та створенні промислових технологій (LEIT)
Інформаційні  технології  та технології  зв’язку,  нанотехнології,  матеріали, біотехнології, виробництво, космос

 13 557

Доступдо ризикового фінансування

Використання приватного фінансування і венчурного капіталу

 2 842

Інновації в малому та середньому бізнесі (мСБ)
Сприяння для всіх форм інновацій у всіх видах МСБ

616

 

3) Соціальні виклики
Цей напрямок відповідає пріоритетам політики в рамках стратегії «Європа 2020» та завданням, які постають перед громадянами Європи та інших країн світу. Підхід, що базується на цих завданнях, об’єднає ресурси й інформацію з різних галузей, технологій та дисциплін, включаючи соціальні та гуманітарні науки. Це дозволить охопити діяльність від наукових досліджень до виходу на ринок з новим напрямком зосередження на діяльності, пов’язаній з інноваціями, такій як створення експериментальних установок, демонстраційних засобів та випробувальних стендів. Цей напрямок дозволить установити зв’язки з діяльністю за програмою «Європейське інноваційне партнерство».
Фінансування буде зосереджене на таких темах:

• охорона здоров’я, демографічні зміни і добробут;

• безпека продуктів харчування, усталене сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка;

• безпечне, чисте й раціональне використання енергії;

• раціональний, зелений та інтегрований транспорт;

• клімат, ефективне використання ресурсів і сировини;

• самодостатні, інноваційні та захищені суспільства.

 

Напрямок «Соціальні виклики» спрямований на такі цілі:

(a) покращення здоров’я та самопочуття протягом всього життя;

(b) забезпечення достатнього постачання безпечних та високоякісних харчових продуктів та інших продуктів, одержаних з біологічної сировини;

(c) перехід до надійних, стійких та конкурентоздатних енергетичних систем, зважаючи на зростаючий дефіцит ресурсів, потреби в енергії та кліматичні зміни;

(d) створення європейської транспортної системи, яка забезпечить раціональне використання ресурсів, буде екологічно безпечною, безперешкодною та безпечною на користь громадян, економіки та суспільства;

(e) створення економіки, яка раціонально використовує ресурси та пристосовується до змін клімату, і забезпечення стабільного постачання сировини для задоволення потреб населення світу, що зростає, в екологічно раціональних межах природних ресурсів планети;

(f) стимулювання інноваційних та безпечних європейських суспільств, що надають всім рівні можливості, у контексті безпрецедентних перетворень та зростання глобальної взаємозалежності.

 

Загальнефінансування на 2014-2020 рр.

млн.

євро(€)

Здоров’я, демографічні зміни та добробут

7 472

Продовольча  безпека,  стале  сільське  та  лісове  господарство,  
дослідження внутрішніх водних ресурсів і біоекономіки

3 851

Безпечна, чиста та ефективна енергетика

5 931

Розумний,зелений і інтегрований транспорт

6 339

Кліматичнідії, навколишнє середовище, ефективність використання ресурсів і сировини

3 081

Інклюзивні, інноваційні та рефлективні спільноти

1 310

Убезпеченіспільноти

1 695

 

ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРО КОНКУРСИ
В РАМКАХ ПРОГРАМИ 
«ГОРИЗОНТ-2020»

2.1. Робоча програма

Після визначення напрямку, якому відповідає проектна ідея, необхідно дочекатися відкриття конкурсу проектних пропозицій за цим напрямком. Такі конкурси відкриваються за кілька місяців до граничного терміну подання заявок, але це не значить, що розпочати підготовку проекту можливо тільки після відкриття конкурсу. Ви можете заздалегідь розпочати підготовку до подання пропозиції шляхом ретельного вивчення робочої програми за відповідним напрямком.

Робоча програма є загальним документом, який визначає цілі Європейської Комісії за певним напрямком. Цей документ охоплює широкий проміжок часу (як правило, 2 роки).

Якщо ретельно вивчити робочу програму, можливо передбачити появу певних конкурсів і їх цілей, і таким чином можливо розпочати підготовку проекту заздалегідь: ви можете шукати потенційних партнерів, ви можете написати резюме пропозиції (резюме заявки) і т.д.

2.2. Конкурси і теми

Більшість конкурсів «Горизонт-2020» розподілено за темами.
Після введення сторінки конкурсу на порталі учасника ви побачите список всіх тем, які належать до цього конкурсу. Після натискання на посилання теми ви перейдете на сторінку теми. Під час пошуку за довільними ключовими словами на сторінці пошуку тем результатом буде список тем відкритих конкурсів, а після натискання на назву теми ви перейдете на сторінку конкретної теми. На обох сторінках - конкурсу і теми - ви знайдете корисну інформацію для вашої пропозиції:

Сторінка Конкурсу
- остання інформація та оновлення конкурсу;
- ключові документи для підготування вашої пропозиції, яка включає як загальні документи для всіх тем, так і специфічні для кожної окремої теми;
- доступ до системи подачі пропозиції - це також доступно на сторінці теми;
- список служб підтримки та довідкових служб;
- підписка на отримання повідомлень електронною поштою про оновлення цього конкурсу,

Сторінка Теми
- докладний опис теми, очікуваний вплив проектів і їх тип;
- умови теми, включаючи критерії її прийнятності та оцінювання, PDF-шаблони форм-заяв, які ви матимете в електронній системі подання пропозицій;
- доступ до системи подання заявок.

Кінцеві терміни Конкурсів
Конкурс вважається відкритим до закінчення терміну подання пропозицій, зазначеного у конкурсі. Деякі конкурси є постійно відкритими, тобто ви можете подати заявку в будь-який час, хоча можуть існувати і проміжні дати «відсічення» для оцінювання вашої пропозиції. Кожен конкурс міститиме кінцеві терміни і /або проміжні дати.
Конкурси в одну стадію
Для більшості конкурсів вам необхідно подати повну пропозицію до зазначеного кінцевого терміну.
Конкурси в дві стадії
Деякі конкурси мають двостадійну процедуру подання.

 

• Стадія 1
Ви подаєте загальну пропозицію (стандартно - на максимум 15 сторінках, якщо інше не зазначено у відповідній робочій програмі, і на шаблоні заявки через систему подачі). Це оцінюється за критеріями, викладеним у конкурсі/темі.
Для постійно відкритих конкурсів, в рамках стадії 1 ваша пропозиція буде оцінюватися, як тільки її буде отримано, а також буде зазначено дату закінчення подачі вашої повної пропозиції у стадії 2.

• Стадія 2
Якщо ваша пропозиція проходить Стадію 1, вам буде запропоновано подати вашу повну пропозицію протягом певного періоду.
Якщо того вимагає відповідна робоча програма, то на даному етапі ви також отримаєте Зведений звіт оцінювання Стадії 1 (ESR).
Відхилені пропозиції:
Якщо ваша пропозиція не проходить Стадію 1, ви будете проінформовані про це у письмовій формі разом із зведеним звітом оцінювання.

2.3. Види діяльності (схеми фінансування)
Конкурси програми «Горизонт-2020» можуть містити різні види діяльності (схеми фінансування). Вид діяльності визначає: обсяг того, що фінансується, ставку відшкодування, конкретні критерії оцінювання, щоб претендувати на фінансування.
У наведеному нижче списку надано короткий огляд всіх видів діяльності та їх ставок фінансування.
1) Науково-дослідницька та інноваційна діяльність
Ставка фінансування ЄС - 100%
Заходи, спрямовані на отримання нових знань або вивчення можливості нової технології, продукту, процесу, послуги або рішення. Для цього вони можуть включати в себе фундаментальні та прикладні дослідження, розроблення технологій та інтеграції, тестування та валідацію на маломірному прототипі в лабораторії або штучному середовищі.
2) Інноваційна діяльність
Ставка фінансування ЄС - 70% (крім некомерційних, які фінансуються на 100%)
Заходи безпосередньо спрямовані на розроблення планів і домовленостей або конструкторських проектів для нових, змінених або вдосконалених продуктів, процесів або послуг. Для цього вони можуть охоплювати створення прототипів, випробування, демонстрації, пілотування, перевірку великомасштабних продуктів та відповідь ринку.
3) Діяльність з координації та підтримки
Супутні заходи, такі як стандартизація, розповсюдження, підвищення рівня інформованості та комунікації, створення мереж, координація або допоміжні послуги, проведення політичних діалогів і взаємного навчання та досліджень.
4) Гранти Європейської дослідної ради (ERC) для підтримки передових досліджень
Ставка фінансування ЄС - 100%

 

Стартовий Грант (Start Grant) - це підтримка перспективних дослідників, які збираються створити належну дослідну групу і розпочати проведення незалежних досліджень в Європі. Схема орієнтована на перспективних дослідників, які мають доведений потенціал, щоб стати незалежними лідерами з наукових досліджень.
Цей грант підтримуватиме створення передових нових наукових колективів. Це стосується дослідників будь-якої національності із досвідом від двох до семи років після захисту ступеня кандидата наук (або еквівалентного ступеня) і науковим послужним списком, що вказує на високі перспективи кандидата.
Об’єднувальний грант (Consolidator Grant) - це підтримка дослідників на тій стадії, де вони об’єднують власну незалежну дослідну команду або програму. Така схема зміцнюватиме незалежні і першокласні нові індивідуальні дослідницькі групи, які було створено недавно. Це стосується дослідників будь-якої національності з досвідом від семи до двадцяти років після захисту ступеня кандидата наук (або еквівалентного ступеня) і науковим послужним списком, що вказує на високі перспективи кандидата.
Розширений Грант (Advanced Grant) - для виняткових лідерів з досліджень будь-якої національності і будь-якого віку, які мають на меті новаторські проекти з високим ступенем ризику, і відкривають нові напрямки у їх відповідних сферах досліджень або в інших галузях. Розширений грант ERC націлений на дослідників, які вже по праву зарекомендували себе як незалежні лідери у сфері досліджень.
Пілотний Грант (Proof of Concept Grant) - це грант, відкритий для дослідників, які вже отримували грант ERC. Стипендіати ERC можуть подавати заявку на це додаткове фінансування для створення інноваційного потенціалу ідей, що випливають із їх передових дослідних проектів, фінансованих радою ERC.
Грант спільних зусиль (Synergy grant) - надається для того, щоб невелика група дослідників і їх команд могла об’єднати разом взаємодоповнювальні навички, знання та ресурси по-новому, для того щоб спільно вирішувати дослідні проблеми.

 

5) Діяльність за програмою фонду Марії Склодовської-Кюрі (MSCA)
Ставка фінансування ЄС - 100%
Європа потребує залучення найкращих вчених з усього світу для того, щоб залишатися конкурентоспроможною і консолідувати європейський дослідницький простір. З цієї точки зору, діяльність фонду Марії Склодовської-Кюрі (MSCA) є ключовим інструментом ЄС для залучення дослідників до Європи з усього світу, через надання грантів мобільності дослідників будь-якої національності.
Мета програми MSCA полягає у сприянні розвитку кар’єри та підготовки дослідників ( із акцентом на інноваційні навички) в усіх наукових дисциплінах за рахунок всесвітньої і міжгалузевої мобільності. Для цього MSCA надає гранти на всіх етапах кар’єри дослідників- від аспірантів до досвідчених дослідників - і заохочує транснаціональну, міжсекторальну і міждисциплінарну мобільність. MSCA стане основною програмою ЄС з докторської підготовки.
З початку заснування в 1996 році фонду Марії Склодовської-Кюрі, його програмою скористалися понад 65000 стипендіатів більше ніж 130 національностей, 30% з них - з поза меж Європи. Ця діяльність буде надалі розвиватися у рамках «Горизонт-2020».

6) Частково фінансована діяльність (COFUND actions)
Ставка фінансування ЄС - змінна (спільне фінансування з боку ЄС та національних урядів, промисловості та інших установ)
Фінансування за програмою ERA-NET підтримує міждержавне партнерство, в тому числі ініціативу щодо спільних програм між державами-членами в їх підготовці, створенні мережевих структур, реалізації спільної діяльності, а також підтримки транснаціональних конкурсів. її засновано на злитті колишньої програми ERA-NET та ERA-NET Plus. Це дозволяє співпрацювати у рамках програми в будь-якій частині всього науково-інноваційного циклу.

Основною і обов’язковою діяльністю за програмою ERA-NET Cofund є реалізація частково профінансованого спільного конкурсу проектів для фінансування транс-національних дослідних та інноваційних проектів. Внесок ЄС обмежується максимум 33% загальної суми прийнятних витрат на реалізацію проекту.
Часткове фінансування передкомерційних закупівель (PCP) дозволяє державному сектору як технологічно вимогливому покупцеві заохочувати дослідження і розроблення проривних рішень, які можуть привнести радикально нову якість та ефективність поліпшень у галузях, що становлять суспільний інтерес.
Внесок ЄС є пропорційним у загальному обсязі інвестицій, зроблених бенефіціарами в рамках програми. Він відшкодовує максимум 70% прийнятних витрат для реалізації певної діяльності.
Часткове фінансування державних закупівель інноваційних рішень (PPI) підсилює якнайшвидше застосування інноваційних рішень, які стосуються проблем, що становлять суспільний інтерес. Мета полягає в тому, щоб дозволити транснаціональним групам постачальників розділити ризики, пов’язані з раннім застосуванням інноваційних рішень, і подолати розподіл попиту на інноваційні рішення у Європі.
Будь-яка діяльність PPI зосереджена на одній конкретній незадоволеній потребі, що є загальною для учасни-ків-постачальників і вимагає інноваційних рішень, які значною мірою подібні у різних країнах і, отже, за пропозицією закуповуватимуться спільно.
Внесок ЄС є пропорційним у загальному обсязі інвестицій, зроблених бенефіціарами діяльності в рамках PPI. Він відшкодовує максимум 20% прийнятних витрат для реалізації визначеної діяльності.


7) Інструменти фінансування малого та середнього бізнесу (SME instrument)

Інструмент фінансування малих та середніх підприємств (МСП) є новим підходом для підтримки інноваційної діяльності МСП.

Інструментом фінансування МСП розглядаються фінансові потреби міжнародно- орієнтованих МСП щодо реалізації ризикованих інноваційних ідей з високим ринковим потенціалом.
Інструмент спрямований на підтримку проектів з європейським масштабом, які створюють новий бізнес (продукт, процеси, послуги, маркетинг тощо), що призводять до радикальних змін. Він просуватиме компанії на нові ринки, сприятиме зростанню, і створюватиме високу віддачу інвестицій. Інструмент фінансування МСП охоплює всі типи інноваційних МСП у всіх секторах.
На відміну від інших видів діяльності, для подання заявки достатньо навіть одного МСП. МСП самі вирішують, як краще організувати проект і з ким співпрацювати, включаючи субпідрядників у разі, якщо їм не вистачає власних можливостей.
Підтримка надається на трьох різних фазах, що складають повний інноваційний цикл.


Концепція і техніко-економічна оцінка (Фаза 1)
Фінансування надається для вивчення та оцінювання технічної обґрунтованості та комерційного потенціалу інноваційного прориву у своїй галузі. Наприклад, це може бути оцінка ризиків, дослідження ринку або керування інтелектуальною власністю нового продукту, послуги або нового застосування існуючих технологій.
Проект має бути пов’язаний з вашою бізнес-стратегією.
Обсяг фінансування: одноразова допомога у розмірі 50 000 євро (на один проект, а не на кожного учасника бізнесу).
Тривалість: близько шести місяців, але може бути коротшою або довшою.
Що необхідно мати під час подання заявки: опис загальної інноваційної ідеї і початковий бізнес-план, а також опис заходів, що здійснюватимуться в рамках Фази 1, на основі шаблону подачі для Фази 1.
Результат: результатом Фази 1 проекту є техніко-економічне обґрунтування, в тому числі більш досконалий бізнес-план.

Інноваційний проект (Фаза 2)
Фінансування надається для інноваційних проектів, підкріплених стратегічним бізнес-планом та техніко-економічним обгрунтуванням (яке може бути, але не обов’язково, виконаним у рамках Фази 1 проекту, профінан-сованого через інструмент SME). (У виняткових випадках фінансування може іноді бути доступним для проектів, більше спрямованих на дослідження, ніж на інновації. Це має бути зазначено у відповідній темі конкурсу).
Обсяг фінансування: як правило у рамках 500 000 - 2,5 млн. євро, але також можуть бути й інші суми (що покривають до 70% допустимих витрат, або 100%, якщо проект має вагомий науково-дослідний компонент і ці 100% було спеціально передбачено у робочій програмі).
Тривалість: як правило близько одного-двох років, якщо ви не вимагаєте більш тривалого періоду.

Що необхідно мати під час подання заявки: пропозиції на основі техніко-економічного обгрунтування, що містять повний бізнес-план, підкріплений Фазою 1 проекту або іншими засобами.
Результат:
• нова ідея (продукт, процес, послуга), яка може бути запущена на ринок
• інноваційний бізнес-план, що включає в себе детальну стратегію комерціалізації і план, як залучити до цього приватних інвесторів.

Комерціалізація (Фаза 3)
Підтримка інвестиційної готовності, допомога з доступом до ризикованого фінансування і до клієнтів, а також послуг Європейської мережі підтримки підприємництва допоможуть бізнес-комерціалізації інновацій як результату Фази 2.
Результат: до кінця Фази 3 ваш бізнес повинен розмістити на ринку одну або кілька інновацій (продукт, процес, послуга і т.д.), тим самим підвищуючи його конкурентоспроможність і зростання.