Оформлення проектної документації

 

 

Бюджет є фінансовим планом майбутніх витрат і повинен чітко визначити період часу, протягом якого вам потрібні кошти. У ньому необхідно відобразити всі наявні статті витрат: власні ресурси, кошти, надані з інших джерел, кошти, які ви очікуєте отримати від донора.

 

Найбільш загальними принципами складання бюджету проекту є:

Отримання гранту базується на оцінці допустимих витрат, які мають бути деталізовані в бюджеті проекту, що включений до Grant Preparation Form (GPF);

Усі витрати, пов’язані з виконанням проекту, мають відповідати фінансовим та контрактним вимогам ЄС, бути санкціонованими і відображатись в обліку регулярно на основі підтверджуючих первинних документів;

Бюджет формується фактично знизу до верху (весь консорціум не повинен перевищити верхню планку, яка встановлена для бюджету всього проекту);

 

Основою розрахунку бюджету є робочий план виконання проекту, в якому визначаються:

Основні робочі пакети (Work Packages) проекту;

Об’єм робочого часу для виконання кожного пакету;

Завдання і об’єм робочого часу для виконання даних завдань кожного партнера.